Thẻ thành viên

THẺ QUEEN'S CLUB

Thẻ Queen's Club là thẻ dành cho khách hàng là thành viên của các câu lạc bộ phụ nữ TP.HCM và 24 quận/huyện trên TP.HCM

THẺ ĐỒNG

Giá trị đóng: 200.000.000 đồng Giá trị sử dụng: 220.000.000 đồng (tặng 20.000.000 đồng). Chi phí dịch vụ trị liệu mỗi lần hội viên sử dụng sẽ trừ trực tiếp vào thẻ (không áp dụng phẫu thuật thẩm mỹ).

MEMBERSHIP

Giá trị đóng: 100.000.000 VNĐ Giá trị sử dụng: 110.000.000 VNĐ (tặng 10.000.000 VNĐ). Chi phí dịch vụ trị liệu mỗi lần hội viên sử dụng sẽ trừ trực tiếp vào thẻ (không áp dụng phẫu thuật thẩm mỹ).

Gửi tin nhắn cho chúng tôi